Litteraturvidenskab/Moderne kultur: Kulturanalytisk emne/Frit emne: Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

Kursusindhold

I Theory of the Gimmick: Aesthetic Judgment and Capitalist Form (2020) demonstrerer Sianne Ngai — ret overraskende — at begrebet gimmick kan fungere som et frugtbart udgangspunkt for den kulturanalytiske praksis. En gimmick er en kompliceret dingenot, en slags Storm P.-apparat, der på en meget omstændelig og udspekuleret måde gør noget, der i virkeligheden er helt enkelt. Når vi gennemskuer fupnummeret og kalder dimsen en gimmick, fælder vi med andre ord en dom, der har at gøre med forholdet mellem værdi og arbejdstid — to centrale begreber i den kapitalistiske økonomi.

 

Ligesom i Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting (2012) foreslår Ngai i Theory of the Gimmick en original kobling af to akademiske traditioner, der kun sjældent har forbindelse til hinanden: filosofisk æstetisk og kulturvidenskab. Inden for den traditionelle æstetikteori er det skønne og det sublime de to vigtigste og næsten også eneste æstetiske kategorier (dvs. begreber der kan bruges til at vurdere en sanseoplevelse i den æstetiske dom). Ngai foreslår at udvide repertoiret af æstetiske kategorier, så det også omfatter "vores" mere aktuelle smagsdomme: det sjove ("the zany"), det nuttede, det interessante — og nu altså også the gimmick. En sådan udvidelse og aktualisering af æstetikteorien gør det ifølge Ngai muligt at fortolke ikke bare kunstværker og andre kulturelle objekter, men også den måde, hvorpå vi forholder os sanseligt til vores varegjorte, medialiserede og performance-baserede senkapitalistiske hverdag.

 

Kurset vil tage form som en grundig læsning af Theory of the Gimmick, fra den ene ende til den anden. Vi skal læse langsomt, for det er en svær bog. Undervejs vil vi inddrage dels Ngais to forrige bøger, Ugly Feelings (2004) og Our Aesthetic Categories, og dels de teoretikere, hun trækker på (Kant, Adorno, Jameson, marxistisk værditeori). Men vores hovedfokus vil ligge på de kulturelle objekter, Ngai analyserer (Henry James, Helen de Witt, Torbjørn Rødland, osv.), og på kulturelle objekter, som vi selv finder, dvs. kunstværker, hvor vi mener, at gimmick-begrebet kan vise sig nyttigt.

 

Kurset på består af 7 gange med forelæsning (à to timer) og seminar (à tre timer) hver torsdag. Efter påske slår vi forelæsninger og seminarer sammen til 3 femtimers workshops med studenteroplæg, analyseworkshops og opgavebrainstorm. En foreløbig version af semesterplanen vil blive uploadet i kursusrummet, når det oprettes i løbet af december. 

 

Theory of the Gimmick er tilgængelig online på KB. Det er en god idé at gå i gang med gimmick-bogen før kurset går i gang, og evt. også læse eller genlæse i hvert fald indledningen til Our Aesthetic Categories.

Engelsk titel

Comparative Literature: Sianne Ngai: Theory of the Gimmick

Uddannelse

Litteraturvidenskab og Moderne kultur

Holdundervisning, alternerende med gruppearbejde og seminarer

Det kan varmt anbefales at anskaffe sig og læse Our Aesthetic Categories før kursusstart. Den øvrige litteratur kan enten findes på KB eller downloades fra kursusrummet på Absalon.

Skriftlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 280
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420