Litteraturvidenskab/Moderne Kultur: Forskningsemne/Frit emne: Myter fra den nære fremtid

Kursusindhold

Siden starten af det 18. århundrede har den vestlige kultur været gennemsyret af en forestilling af, at vi står på grænsen til det radikalt nye, til en ukendt fremtid man ikke kan forestille sig, fordi den produceres af en kombination af evolution og teknologi, der overskrider det menneskelige begrebsapparatur. MYTER FRA DEN NÆRE FREMTID undersøger forholdet mellem kulturel produktion (kunst, litteratur, film, musik, etc) og en spekulativ.fremtid, hvor kulturen eksplicit har været optaget af ikke bare at beskrive og kortlægge denne fremtid, men af at producere den. 

Udgangspunktet for faget er spørgsmålet om, hvad der sker hvis vi flytter den utopiske investering fra staten (marxisme, kommunisme, anarkisme, osv.) til mennesket selv. I stedet for et spørgsmål om organisation bliver det i stedet et spørgsmål om at radikalisere både den menneskelige krop og den menneskelige bevidsthed for ultimativt at overskride selve kategorien menneske og skabe et nyt menneske, der kan bebo den nye tid. Hvilken politik vil dette medføre?

Faget afdækker en skjult historie der er optaget af at skabe dette nye menneske, der gennem forskellige slægtskaber med planter og dyr måske kan leve af fotosyntese og genvokse afrevne lemmer eller som måske er udødeligt og lever blandt stjernerne. Centralt vil stå et begreb om det mytiske. Udover at introducere til æstetiske objekter, spekulative fabuleringer og fiktion vil faget også introducere centrale begreber fra den vestlige esoteriske tradition, ”nye” videnskaber som spekulativ biologi, neurovidenskab og kvantefysik, samt teoretiske koncepter fra bl.a. spekulativ realisme, post- og transhumanisme.

Engelsk titel

Research Topic: Myths from the Near Future

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Undervisningsformen bliver primært forelæsningsbaseret i kombination med studenteroplæg. Der forventes aktiv undervisningsdeltagelse.

Vi kommer til at læse forskellige typer fremtidsorienteret, spekulativ fiktion (primært SF og weird) fra primært Kina, Rusland, USA og Europa i korrespondance med både nyere teorier som f.eks. accelarationisme, spekulativ realisme, kosmopolitik, samt trans- og posthumanisme, men også ideer fra den vestlige esoteriske tradition og fra de spekulative videnskaber som neurovidenskab, evolutionær biologi og kvantefyisk.

 

De studerende skal anskaffe kompendiet til faget, der vil samle kerneteksterne. Derudover bedes de studerende anskaffe sig Russell Hobans roman Riddley Walker (1980).

Hvis du skal skrive BA-projekt, kan du bruge dette kursus som inspiration. Du skal tilmelde dig BA-projekt forløbet samt eksamen, og samtidig kontakte Liselotte på studie_litvid@hum.ku.dk for at blive tilmeldt inspirationskurset.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Der kan være flere forskellige eksamensformer, alt efter hvilket studieelement / studieordning man skal aflægge eksamen efter
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 39
  • Forberedelse (anslået)
  • 297
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420