Litteraturvidenskab : Værkkursus 2: Faust. Goethes monstrøse tragedie

Kursusindhold

Fortællingen om Fausts pagt med djævlen har hjemsøgt europæisk litteratur siden 1500-tallet. I forskellige former har den fremstillet det moderne i individ som forpint af et utrætteligt og selvudslettende begær - efter viden, kærlighed og kunstnerisk skabelse.

 

På dette kursus arbejder vi med et af de mest berømte Faust-værker, nemlig første del af Goethes tragedie fra 1808. Stykket fortæller om Mephistopheles' plan om at drive Faust i fordærv, om Fausts selvmordstanker som gråhåret akademiker og om hans genfødsel til en uhyrligt destruktiv forelskelse i den uskyldige Gretchen. Værkets forløb er fragmenteret og kalejdoskopisk forvirrende - det er en monstrøs tragedie sammensat af et væld af litterære former og groteske indfald.

 

Ved hver kursusgang går vi til værket på en ny måde. Først vil vi forstå dets tilblivelse: Hvordan Goethe digtede på Fausttragedien fra sin barndomsleg med dukketeatret i 1750'erne til sin død i 1832. Og hvordan Goethe står i forbindelse med tidligere Faust-værker (Marlowe, Calderón, Bidermann).

 

Senere vil vi prøve at læse Faust inden for forskellige genrer: Først og fremmest som en moderne tragedie, men også som kristen fristelsesfortælling og som komedie. I vores tekstlæsninger skal vi anvende kernefaglige litteraturanalytiske metoder, bl.a. metaforanalyse og metrisk analyse. Derudover skal vi sammen diskutere, hvordan den nære analyse af litteraturen kan sættes i sammenhæng med værkets historiske tid: Hvordan forholder Faust sig til sin samtids blomstrende tyske filosofi og litteratur, til den franske revolution, til tidens moralske og religiøse forandringer?

 

Det er ikke et krav, at du kan læse tysk for at følge kurset.

 

På kurset får vi i øvrigt besøg af den danske digter og oversætter Ejler Nyhavn, der der skal fortælle om de litteraturhistoriske overvejelser bag sin ganske nye Faust-oversættelse (Wunderbuch 2019).

 

 

Engelsk titel

Seminar Paper: The Literary Work 2: Faust

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning

Danske oversættelser af Faust: Ved P. Hansen (forskellige udgaver siden 1889), Jørgen Gustava Brandt (Borgen 1984) eller Ejler Nyhavn (Wunderbuch 2019).

Tysk Faust-udgave: Paperback fra Deutscher Klassiker Verlag 2005, redigeret af Albrecht Schöne.

David E. Wellberys introduktion til værket (Princeton 2014).

Tragedieteori fra Goethe og Schillers brevveksling.

Schillers forord til Die Braut von Messina.

Christopher Marlowe: Doctor Faustus.

Jacob Bidermann: Cenodoxus.

Pedro Calderón de la Barca: El mágico progioso

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Hvis de studerende som en del af aktiv undervisningsdeltagelse holder oplæg på kurset, vil de umiddelbart efter få mundtlig feedback på oplæggets indhold og præsentationsform.

Efter eksamen vil de studerende få: 1. En kollektiv skriftlig feedback med generel respons på eksamensopgaverne. 2. En individuel skriftlig feedback på deres egen opgave.

Hen mod slutningen af kurset skal de de studerende give hinanden feedback på udkast til den afsluttende eksamensopgave.

 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 294
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420