Litteraturvidenskab : Værkkursus 1: Forførende og filmisk: nedslag i Marguerite Duras’ forfatterskab

Kursusindhold

Marguerite Duras (1914-1996) er en af de mest bemærkelsesværdige franske forfattere i det 20. århundrede. Hun blev født i det sydlige Vietnam, som indtil 1954 var en fransk koloni under navnet Fransk Indokina, hvor hun levede som fattig kolonist med sin mor og ældre bror. Duras skrev romaner, journalistik og filmmanuskripter, og hun er især kendt for sine intense skildringer af relationer mellem elskende og sit filmiske formsprog.

Dette værkkursus vil gå i dybden med tre værker i Marguerite Duras’ forfatterskab: Elskeren fra Nordkina (1991), Lol V. Steins henførelse (1964) og De små heste i Tarquinia (1953).

Værkkurset vil lægge fokus på tekstanalysen som håndværk i den litteraturvidenskabelige praksis. Derfor vil kurset med udgangspunkt i den teori og de praksisser, som der bliver undervist i på faget ”Litteraturteori- og –Analyse 1”, læse Duras’ værker med fokus på stemmen, sproget og billederne hos Duras.

Desuden vil kurset arbejde med forskellige indgangsvinkler til analysen af Duras’ værk, bl.a. psykoanalyse (Duras og den store Anden/Elsker), litterær topologi (stranden som genkommende topos hos Duras) og postkolonialisme (Duras og kulturel andethed), samt den biografiske læsning (hvad kan viden om Duras’ historie bidrage til læsningen af hendes tekster?).

Kurset vil også have fokus på, hvad der kan hentes i de originale tekster på fransk. I den forbindelse vil vi f.eks. snakke om, hvordan Duras anvender verbets tider i sine tekster.

På kurset vil sekundærlitteraturen både tjene som ”værktøj” til at åbne primærlitteraturen med og som eksempler på, hvordan teorier og metoder kan anvendes i den litterære analyse.

 

Engelsk titel

Comparative LItterature: The Literary Work 1: Seductive and Filmic: Selected Literature in the Work of Marguerite Duras

Uddannelse

Litteraturvidenskab

Holdundervisning. Oplæsning og gruppearbejde vil indgå i undervisningen, hvor fokus vil være på at analysere primærteksterne ud fra de indfaldsvinkler som kursets sekundærlitteratur og undervisningen i ”Litteraturteori- og Analyse 1” giver anledning til. Derfor vil dele af undervisningen bestå af analyse af primærlitteraturen i plenum. Målet er at bringe forskellige læsninger af primærlitteraturen i spil og inspirere til arbejdet med den frie hjemmeopgave, som afslutter ”Litteraturteori og Analyse 1 med værkkursus”

Primærlitteratur (kan med fordel læses inden studiestart)

Marguerite Duras

                      Elskeren fra Nordkina, København: Vandkunsten, 2012 / L’amant de la Chine du Nord

                      Lol V. Steins henførelse, København: Gyldendal, 2018 / Le Ravissement de Lol V. Stein

                      De små heste i Tarquinia, Roskilde: Batzer & Co., 2020 / Les petits chevaux de Tarquinia

 

Eksempler på sekundærlitteratur (mere information følger)

Knut Ove Eliassen, Carsten Meiner & Christopher Messelt (eds.): Kultur & Klasse 130 (ES20): Stranden.

Julia Kristeva: Sort sol, Frederiksberg: Det lille forlag, 1994.

Edward Said: Culture and Imperialism, 1993.

Carsten Meiner & Frederik Tygstrup: ”Fra normativ til historisk toposforskning”, Kultur & Klasse, Årg. 45 Nr. 123 (2017): 37-54.

Kimberly Philpot van Noort: ”The Dance of the Signifier: Jacques Lacan and Marguerite Duras’s ’Le Ravissement de Lol V. Stein’”, Symposion, Vol 51(3) (1997): 186ff.

Lilian Munk Rösing: At læse barnet: litteratur og psykoanalyse, Samleren, 2001.

 

Note: Undervisningen vil tage udgangspunkt i de danske oversættelser af Duras’ værker, men de studerende opfordres til at supplere med de franske udgaver. Sekundærlitteraturen vil være på dansk, norsk, svensk eller engelsk og findes i kompendium eller på Absalon.

Skriftlig
Individuel
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420