IEP; Indoiransk og græsk sproghistorie

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • de synkrone sproglige forhold omkring vedisk sanskrit, oldiransk (avestisk og evt. oldpersisk) og oldgræsk,
 • de nævnte sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indoeu- ropæiske grundsprog,
 • hovedtræk i udviklingen frem til hhv. moderne indiske (indoariske) sprog og nygræsk,
 • sproghistoriske analyseproblemer relateret til de nævnte sprog.

 

Færdigheder i at:

 • oversætte og foretage en synkron grammatisk analyse af tekststykker fra hhv. vedisk sanskrit, oldiransk og oldgræsk,
 • analysere ovennævnte sprogs historie og rekonstruere deres fælles ud- gangspunkt,
 • vælge og anvende de passende videnskabelige metoder til afklaring af sproghistoriske analyseproblemer
 • formidle den erhvervede viden med anvendelse af den korrekte termino-logi,
 • begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde
 • en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og frem-gangsmåder.

 

Kompetencer i at:

 • tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed,
 • tilegne sig lydlige og grammatiske systemer selvstændigt, hurtigt og ef-fektivt,
 • søge efter information, der belyser sproghistoriske analyseprobleme
Engelsk titel

History of the Indo-Iranian and Greek Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser: 

2019-ordningen (Lingvistik)

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik)

2015-ordningen (Indoeuropæisk)

KA-tilvalg
2019-ordningen (Lingvistik)


Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk.

 

Holdundervisning

Det forudsættes, at de studerende har græsk propædeutik eller tilsvarende, når de tager Indoiransk og græsk sproghistorie.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5