LIN; Sprog og samfund - Sprog, nation og globalisering

Kursusindhold

På kurset beskæftiger vi os med sammenhænge mellem sprog og nation på forskellige måder og fra forskellige perspektiver. Vi ser på hvordan vi i øjeblikket oplever to modsatrettede tendenser når det handler om betydningen af nationen. For det første er der fortællingen om hvordan globalisering og mobilitet leder til nationalstatens stadig mindre betydning. For det andet er der fortællingen om nationen som afgørende for samfundets sammenhæng. Verden oplever en frembrusende nationalisme, og i den pandemi-situation vi befinder os i, ses nationalstaterne som de helt centrale organisatoriske størrelser.

På kurset skal vi undersøge sprogs betydning i disse problemstillinger. Vi bruger moderne sociolingvistik som nøglen til at undersøge denne betydning.

Vi skal sætte os ind i grundlæggende teori om både sociolingvistik, nationer og nationalisme, og vi skal læse cases hvor teorierne er anvendt. Undervejs kommer vi ind på både danske og internationale forhold, flersprogethed, postkolonialisme, sprog i sociale medier etc. Vi kommer til at diskutere cases og stille egne spørgsmål som undersøges empirisk ved eksamen

Engelsk titel

Language, Nation and Globalization

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • forholdet mellem sprog og samfund, herunder sammenhænge mellem sprog og nation
 • centrale dele af sociolingvistikken

   

Færdigheder i at:

 • anvende viden om sociolingvistiske resultater i bred forstand i løsningen af en afgrænset problemstilling inden for området sprog, nation og globalisering
 • analysere lingvistiske fænomener med inddragelse af forhold mellem sprog og nation,
 • redegøre skriftligt for sin analyse i en sociolingvistisk akademisk form
 • finde frem til relevant litteratur.


Kompetencer til at

 • fremstille et sociolingvistisk problem på en overskuelig og kritisk måde,
 • sammenligne forskellige teoretiske tilgange til problemet og tage kritisk stilling til litteraturen.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

Kandidatuddannelser:
2019-ordningen

2018-ordningen

2017-ordningen


Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning, eksamensseminarer og individuel vejledning

Den primære undervisningsform er holdundervisning. Derudover er der afsat to gange til eksamensseminarer, hvor vi præsenterer og diskuterer eksamensprojekter. Vi giver også kort individuel vejledning af projekter.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5