LIN; Introduktion til lingvistik

Kursusindhold

Kurset giver en bred indførsel i en række lingvistiske deldiscipliner, de sproglige områder de typisk fokuserer på og deres analysemetoder. Deldisciplinerne i modulet inkluderer bl.a. historisk og sammenlignende lingvistik, typologisk klassifikation af sprog, psykolingvistik (studiet af sprogprocessering), første- og andetsprogstilegnelse og sociolingvistik. Gennem læsning af fagartikler på engelsk med empiriske analyser opnår du bevidsthed om den empiriske lingvistiske afhandling som genre. Desuden lærer du at analysere et afgrænset datamateriale uden komplikationer fra et ukendt sprog og anvende de vigtigste kriterier til typologisk inddeling af verdens sprog på et tilrettelagt materiale.

Engelsk titel

Introduction to linguistics

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser: 

2019-ordningen

2018-ordningen

2017-ordningen

 

BA-tilvalg: 

2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5