LAT. Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin

Kursusindhold

Indføring og øvelser i latinsk stilskrivning og grammatisk analyse. Deltagerne afleverer ugentligt besvarelser af skriftlige opgaver, som derpå kommenteres af underviseren. Dette foregår via Absalon.

Engelsk titel

Latin Language and Stylistics with Translation from Danish into Latin

Forelæsninger, øvelser og ugentlige hjemmeopgaver.

Den grammatik og de grundbøger der benyttes på kurset, meldes ud på Absalon i god tid inden kursusstart.

Man skal have bestået BA-uddannelsen i Latin for at følge kurset.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes. Det anføres på besvarelsen, hvilke ordbøger der er medbragt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0