LAT Latinsk sprogkundskab

Kursusindhold

Kurset giver en systematisk indføring i grammatiske discipliner for viderekomne, herunder fonetik, morfologi, syntaks, semantik og pragmatik i syn- og diakront perspektiv; der øves i morfologisk og syntaktisk analyse samt oversættelse latin-dansk (”version”). For sidefagsstuderende vil der desuden være øvelser i latinsk stil (oversættelse dansk-latin). Undervisningen tager form af holdundervisning og ugentlige skriftlige opgaver.

Engelsk titel

LAT The Latin Language: History, Grammar and Stylistics

Målbeskrivelse

I kombination med kurset Oversættelse af græske og latinske tekster - teori og praksis, forbereder kurset til følgende prøver:

Latinsk sprogkundskab (BA-niveau)

Latinsk sprogkundskab  (KA-sidefag)

Holdundervisning og øvelser.

Til den sproghistoriske del af kurset anbefales det at anskaffe J. Clackson og G. Horrocks: The Blackwell History of the Latin Language (Blackwell 2007 og sen.), som kan anskaffes relativt billigt i paperback eller downloades via KB.

Til den syntaktiske del af kurset vil vi foruden de almindeligt anvendte grammatikker (herunder særlig: Hyllested/Østergaard, Jo Hermann, Rubenbauer-Hofmann) benytte os af Harm Pinkster: Latin Syntax and Semantics (Routledge 1990), som findes på SIGL's bibliotek og online her:   http:/​/​perseus.uchicago.edu/​cgi-bin/​philologic/​navigate.pl?NewPerseusMonographs.19 - desværre er den ikke til at opdrive i fysisk form. Det vil være en god idé at orientere sig i denne bog inden kursets begyndelse.

Til den morfologiske del af kurset henvises til gængse grammatikker og udleverede materialer.

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Ordbøger kan medbringes til prøven. I besvarelsen anføres, hvilke hjælpemidler, der er benyttet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordning for Latin

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0