LAT: Latinsk seminar: Filosofi

Kursusindhold

Der læses en eller flere latinske filosofiske tekster på originalsprog.

Engelsk titel

LAT: Latinsk seminar: Filosofi

Målbeskrivelse

Kurset forbereder i kombination med kurset Antik filosofi til prøven i Romersk filosofi på bachelorniveau i Latin samt til prøver på KA-niveau og tilvalgsfag i Latin.

Forelæsninger, tekstlæsning, studenteroplæg, prøveforberedende vejledning.

En liste over kursuslitteratur rundsendes inden semesterstart.

Kurset fører i kombination med kurset Antik filosofi til eksamen i Romersk filosofi.

Kurset kan desuden anvendes som forberedelse til en af følgende prøver: 'Frit genre- eller periodeorienteret område', 'Filologisk praksis 1 (forelæsning)' og 'Filologisk praksis 2' (artikel) på kandidatuddannelsen i latin' (inkl. profil 'latinsk middelalderfilologi'), samt til Filologisk praksis 3: udgave, kommentar eller oversættelse (latin eller latinsk middelalderfilologi) på kandidattilvalgsordningen for Klassisk græsk, Latin, Oldtidskundskab og Middelalderkundskab. Kurset kan ligeledes anvendes som forberedelse til de tilsvarende eksaminer på 2018 og 2008-ordningerne. Herudover kan kurset anvendes som forberedelse til prøver i 'Frit område' på tilvalgs- og sidefagsuddannelser i latin.

Bemærk at alle eksaminationsformer ikke er præsenteret i kursusbeskrivelsen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0