LAT: Latinsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Kurset har et dobbelt sigte, dels sammen med kurset Antik retorik og talekunst som forberedelse til eksamen i Romersk retorik og talekunst på BA-niveau, dels som som forberedende til eksaminer på KA-niveau i latin.

Kurset tager udgangspunkt i Ciceros retorik anno 46 f.Kr., og der læses praktisk og teoretisk retorik forfattet i dette år:

På den ene side dialogen Brutus, hvor Cicero i form af en dialog mellem ham selv og vennerne Atticus og Brutus gennemgår retorikkens historie i Rom - og værket er samtidig et af de fremmeste eksempler på den antikke litterære retorik.

Den praktiske retorik, eller talekunst, er genstanden når vi læser Ciceros såkaldte Orationes Caesarianae (Pro Marcello, Pro Ligario og Pro rege Deiotaro), tre taler som Cicero holdt under Cæsars eneherredømme i 46 f.Kr. og som vil tegne et billede af en retorik der til dels har ændret sit sigte i forhold til de idealer om fortidens retorik som man stifter bekendtskab med i Brutus.

Tilsammen skal læsningen af disse værker give et indblik i den romerske retoriske tradition, den litterære retorik og i Ciceros mangesidede forfatterskab; undervisningen vil desuden naturligt fokusere på sproglig analyse af værkerne.

Engelsk titel

LAT: Latinsk seminar: Retorik og talekunst

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Latinsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Latin samt til prøver på KA-niveau.

Holdundervisning og øvelser

Det anbefales deltagerne inden kursets begyndelse at have anskaffet sig Ciceros Retoriske Skrifter (Odense 2003 el.tidl., ISBN: 87-7838-840-6) og Cicero Orationes vol. 2 i Oxford Classical Texts (Oxford 1901 eller senere, ISBN: 9780198146063). Det vil også være bekvemt at skaffe sig den nye engelske oversættelse af Robert Kaster: Cicero: Brutus and Orator (Oxford 2020, ISBN 9780190857851) som indeholder fyldige indledninger og noter. De cæsarianske taler foreligger i dansk oversættelse ved Valdemar Thoresen (M. Tullius Cicero Udvalgte Taler, Tredje Hæfte, København 1904 s. 75-142; findes digitaliseret på KB under bd. 2 af Gertz’ Græske og latinske Forfattere: Samling af Oversættelser (her s. 207-274)).

Mundtlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0