Latin 1

Kursusindhold

Formålet med propædeutik i latin er at bibringe studerende, hvis centrale fag eller tilvalgsfag stiller krav om latinkundskaber svarende til et gymnasialt A-niveau, de nødvendige sproglige kompetencer på dette niveau. Propædeutik i latin har endvidere til formål at sikre de studerende et elementært kendskab til dansk grammatik samt til væsentlige sider af romersk historie og kultur.

Engelsk titel

Latin 1

Uddannelse

Propædeutik i Latin

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Susanne Høeg, God latin 1 – AUGUSTUS

Susanne Høeg, God latin 2 – CATUL

Susanne Høeg, God latin 3 – OVID

 

Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag 2006, ISBN 87-500-3903-2

Jensen & Goldschmidt, Latinsk-dansk ordbog

Alle skal være indskrevet på Latin Propædeutik via Studenterservice.

Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Pensum: Der opgives 15 normalsider latinsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 1.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Deltagelse i 80% af undervisningen.
- Aflevering af 4 skriftlige opgaver på 1-3 normalsider hver.
- 1 mundtligt oplæg af 10 min.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0