ÅU LAT Latin 2 - for old-lærere

Kursusindhold

Denne midlertidige efteruddannelse i latin gør det muligt for kandidater i oldtidskundskab at tage et sidefag i latin.  Den forventes at udløbe i 2020. De to samarbejdende universiteter har fordelt opgaverne, således at KU varetager undervisningen på bachelorniveau, mens AU tager sig af kandidatniveauet. Bortset fra modul 1, som er et intensivt kursus, er al undervisning fjernundervisning kombineret med seminarer.  Modul 3 er opdelt i to lige store fagelementer, som vil kunne tages individuelt i et forårssemester.

Målet med dette er af føre kursisterne frem til at kunne læse lettere latinske tekster med ordbog og grammatik, svarende til gymnasiets A-niveau. Kurset består af ugentlige større og mindre hjemmeopgaver, som træner i morfologi, syntaks og indholdsforståelse. Opgaverne besvares og indsendes til læreren. Undervisningen er udelukkende fjernundervisning og afsluttes med bestået/ikke bestået.

Engelsk titel

ÅU LAT Latin 2 - for teachers in Classical Civilisation

Uddannelse

Efteruddannelse på BA-niveau i Latin. (For Oldtidskundskabslærere.)

Fjernundervisning

Anbefalet litteraturliste

Ordbog: Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog, Gyldendal

Grammatikhenvisninger vil ske til Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen: Ars maior, Gyldendal

Tekstgrundlag først og fremmest Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen: Florilegium. Gyldendal

Skriftlig
ECTS
20 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:

Studieordninger på Latin

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 40
  • Total
  • 40