ÅU LAT Latin 1 - for old-lærere

Kursusindhold

Denne midlertidige efteruddannelse i latin gør det muligt for kandidater i oldtidskundskab at tage et sidefag i latin. Den forventes at udløbe i 2020. De to samarbejdende universiteter har fordelt opgaverne, således at KU varetager undervisningen på bachelorniveau, mens AU tager sig af kandidatniveauet. Bortset fra modul 1, som er et intensivt kursus, er al undervisning fjernundervisning kombineret med seminarer.  Modul 3 er opdelt i to lige store fagelementer, som vil kunne tages individuelt i et forårssemester.

Målet med dette modul er at føre kursisterne frem til en basal forståelse af den latinske morfologi og syntaks og til læsning af et udvalg af originale tekster på klassisk latin. Alle kursister har bestået en tilsvarende prøve i græsk propædeutik, og undervisningen vil tage udgangspunkt i en vist grundlæggende viden om grammatik.

Engelsk titel

ÅU LAT Latin 1 - for teachers in Classical Civilisation

Uddannelse

Efteruddannelse på BA-niveau i Latin. (For Oldtidskundskabslærere.)

Der undervises fire timer dagligt i 10 dage (uge 31 og 32), og man må påregne en del hjemmearbejde foruden den daglige undervisning.

Som grundbøger benyttes: Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ludus, Introduktion til latin. Gyldendal 1999 og Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ars maior  - Latinsk grammatik, Gyldendal 2013.

Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:

Studieordninger på Latin

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 40
  • Total
  • 40