KA-tilvalg: Kuratering

Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende kompetencer i udstillingsteori og -praksis med henblik på varetagelse af kurateringsopgaver på museer, gallerier, kunsthaller, m.v. Den studerende får mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med aktuel udstillingsæstetik, -metode, -analyse og -praksis (kuratering) inden for et kunst-, design- eller arkitekturhistorisk genstandsfelt med henblik på selvstændig eller gruppebaseret organisering, tilrettelæggelse og vurdering af en udstilling eller et delaspekt af en udstilling. Desuden sætter kurset den studerende i stand til at udvikle udstillingskoncepter, at formulere kuratoriske intentioner samt kritisk evaluerende at forholde sig til disse. Endelig er det kursets formål at sætte den studerende i stand til ud fra et kendskab til udstillingstypologier metodisk at diskutere udstillingsæstetik samt at praktisere udstillingsanalyse.

Engelsk titel

Curating

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, udstillingsbesøg og projektforløb bestående af gruppearbejde omkring produktion af udstillingsideer og udstillingstilrettelæggelser.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420