Kunsthistorie/Engerom: Identitetskonstruktioner: Italiensk renæssance i viktoriansk perspektiv

Kursusindhold

Det historiske begreb ’renæssance’ er 1800-tallets opfindelse, og på mange måder følte det 19. århundredes kunstnere, forfattere og kunstmæcener sig nært beslægtet med 1400- og 1500-tallets florentinere: Købedygtige industrimagnater i Manchester og Liverpool så sig som 1800-tallets Medicier, Dronning Victoria lod sig gladeligt afbilde som en Rafael Madonna, Robert Browning genskabte renæssancens malere i sine ’dramatic monologues’ i nær dialog med Giorgio Vasari etc.

Dette kursus ser på den italienske renæssance gennem det engelske 1800-tals optik i et samundervist forløb varetaget af en kunsthistoriker med speciale i renæssancen og en litterat med speciale i 1800-tallets England – med en perspektivering til Danmark i 1800tallet ved gæsteunderviser Signe Havsteen. Med udgangspunkt i myten om renæssancen som en kunstnerisk guldalder, studerer vi repræsentationen af individet i renæssancen og 1800-tallet i kunstnermyter – og selvfremstilling, i virkelige og fiktive portrætter, historiske romaner og noveller. Vi ser på mytologiseringen af enkeltværker som Leonardos Mona Lisa, på sammensmeltningen af kunstkritik og fiktion.

Som led i undervisningen foretages i november 2020 en 4-5-dages ekskursion til Firenze med besøg på museer med samlinger af renæssancekunst og diverse anglo-amerikanske institutioner med rødder i 1800-tallet.

Engelsk titel

History of Art: Construction of Identities

Uddannelse

Kunsthistorie og Italiensk

Undervisningen veksler mellem underviser-forelæsninger (skiftevis ved MFH og LØJ) og studenter-øvelser/​oplæg. En del af undervisningstimerne er lagt på en ca. 5-dages ekskursion til Firenze.
Dertil kommer en workshop på KU med gæsteprofessorer fra England.
14 uger à 4 timer, fordelt på 8 undervisningsgange på KU, 3 undervisningsgange i Firenze og en 6-timers workshop med gæsteundervisere fra England.

Undervisningen er baseret på et kompendie.

Renæssancen: Billedkunst og arkitektur af Giotto, Masaccio, Donatello, Alberti, Botticelli, Leonardo, Rafael, Michelangelo, Vasari m.fl.

Tekster: Kilder fra perioden (inkl. Vasari) og kunsthistoriske analyser fra 1800-tallet til i dag.

1800tallet: Malerier af G.F. Watts, D.G. Rossetti, Edward Burne-Jones, Walter Crane, Spencer Stanhope – evt. også hele the Raphael Revival (William Dyce, Wintherhalter m.fl.). Skulptur af Alfred Gilbert, George Frampton

Tekster:

Udvalgte Walter Savage Landor Imaginary Conversations (1840’erne og 1850’erne)

Robert Browning, ‘Fra Lippo Lippi’, ‘Andrea del Sarto’, ‘Pictor Ignotus’, ‘My Last Duchess’ (1855) – i dialog med Vasari

George Eliot, Romola (1862)

A.C. Swinburne, ‘Notes on Designs of the Old Masters at Florence’ (1868)

Walter Pater, Studies in the History of the Renaissance (1873)

Henry James, ‘The Madonna of the Future’ (1873), evt. Portrait of a Lady (1881)

Vernon Lee, ‘Amor Dure’ (1887/1890)

E.M. Forster, Room with a View (1908)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback undervejs ved mundtlige og skriftlige øvelser, både individuelt og i grupper. Desuden benyttes peerfeedback ved diverse øvelser i forbindelse med undervisningen.

Der gives mundtlig feedback sammen med karakteren i forlængelse af den mundtlige eksamen eller i forlængelse af den skriftlige eksamen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420