Kunsthistorie/Visuel kultur: Specialeforberedende seminar

Kursusindhold

Kickstart dit speciale! Specialeforberedende workshop for Kunsthistorie og Visuel kultur

Hvordan forbereder man sit speciale i god tid? Specialeforberedende seminar består af fire kursusgange af 4 timer, herunder et litteratur-og informationssøgningskursus for kommende specialestuderende ved Mads Risum og Muhamed Fajkovic. Samtidig præsenteres specialevejledere fra IKK sidste gang.

De studerende arbejder i grupper på to.

Grundlæggende, er et speciale træning i at bruge akademisk refleksion i en målrettet projekt-sammenhæng, i specialet en 60 siders tekst.

Hensigten er at optimere din faglige indsigt og kompetence ift. de akademiske kompetencer, som specialet skal uddanne dig i. Det er vigtigt at faglige hensyn er fornuftigt afvejet med karriere-udvikling og udvikles med forskellige tilgangsvinkler, empiri og formater, herunder litteratursøgning og emneafgrænsning samt evt samarbejde med eksterne partnere i institutioner, NGOer og den kreative industri.

Seminaret lægger vægt på:

 • Deltagernes kreative arbejde med specialeidéer; one-pager, synops og problemudvikling.
 • Fokus på at styrke klar og reflekterende argumentation indenfor frammerne af one-pager, synops og problemudvikling.
 • Aktiv deltagelse baseret på øvelser og gruppearbejder i tomandsgrupper, som evt. kan fortsætte efter seminaret som ramme for et dynamisk samarbejde mellem deltagerne.
 • En åben indstilling til at udvikle ideer og gennemføre dem i rammer af one-pager, synops og problemudvikling – eller modsat, opgive ideer, hvis de ikke virker.
 • At træne/tro på dine evner til at finde og løse spændende og relevante akademiske problemer.

Workshopformatet er fire seminarer á fire timer, herunder informationssøgningskursus, plus tre vodcasts.

At kickstarte sit speciale betyder, at man er godt i gang med litteratursøgning og emneafgrænsning når specialekontrakten indgås. Samtidig har man formuleret en synopsis for sit konkrete specialer i sparring med underviseren, som man kan gå direkte videre med.

Engelsk titel

Workshop Thesis

Workshoppen tager udgangspunkt i tre oplæg på video (vodcasts), der bliver fulgt op med dialog i det fysiske rum, hvis muligt, ellers på Zoom. Der vil være oplæg og eksempler fra underviseren, såvel som korte præsentationer af de studerende. I seminaret arbejder du med din egen synopsis over alle fire gange (se tekst i kursiv nedenfor):

1. Første fokus på ideudvikling – du medbringer 10 linier i 30 prints til første gang med dit navn og kontaktinfo.
2. Upload af første udkast til one-pager, en-sides synopsis på Absalon, som kommenteres kort af underviseren online og behandles på et plenum, anden undervisningsgang. Derefter udvikles en synopsis, der gennemgås sidste gang.
3. Litteratur-og informationssøgningskursus for kommende specialestuderende ved Mads Risum og Muhamed Fajkovic.
4. Sidste gang med en mere detaljeret synopsis-udvikling på grundlag af dit udkast, med fokus på at etablere en stærk og reflekterende argumentation som kerne i specialets struktur.
5 uger á 3 timer

Links

https://hum.ku.dk/intranet/specialetjek/

https://humanist.hum.ku.dk/artikler/2017/4/specialistfabrikken-genaabnet/

https://kub.ku.dk/studie--og-laesepladser/

https://hum.ku.dk/omfakultetet/fakultetsservice/alle/impact--og-innovationshub/

https://kunet.ku.dk/oevrige/soeg/Sider/KUnet.aspx?k=specialeskrivning

 

Litteratur (gennemgås ikke, selvstudium)

Umberto Eco, Kunsten at skrive speciale : hvordan man udarbejder skriftlige opgaver. Akademisk Forlag 1997

Lotte Rienecker, Gitte Wichmann-Hansen og Peter Stray Jørgensen, God vejledning - af specialer, bacheloropgaver og projekter. Samfundslitteratur 2019 (2. udgave).

Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker og Signe skov. Specielt om specialer. Samfundslitteratur 2011 (4. udgave).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Total
 • 15