Kunsthistorie: Visualisering og analyse

Kursusindhold

Kursusindhold

Gennem egne praktiske eksperimenter i forskellige materialer herunder digitale billedfremstillings- og billedbehandlingsteknikker lærer den studerende at analysere og reflektere over problemstillinger fra det hele visuelle felt herunder billedkunst, design og arkitektur.

Kurset introducerer til en undersøgelsesmetode, som kan være relevant for de studerendes egne undersøgelser, og som kan anvendes i forskelligartede undervisningssammenhænge (herunder billedkunst og designundervisning) idet teoretisk analyse og praktiske eksperimenter vekselvirker

Engelsk titel

Visualizing and Analysis

I undervisningsforløbet afveksles forelæsninger, praktiske øvelser, gruppeøvelser og workshops. Det praktiske arbejde danner rammen for den studerendes aktive og selvstændige arbejde med stoffet.

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon, og består af kunst-/design teoretiske tekster,  tekster, der vedrører billedkunst praksis, og fagdidaktiske tekster.

Litteraturliste til første mødegang ligger på Absalon og er:

E.H Gombrich, "Ambiguities of the Third Dimension" i  Art and Illusion, princeton univerity press Princeton New Yersey 1960 Side242 - 257

Mart Tiemensma Billedanalytiske Metoder (2013) Tegn (den faglige forenings (GLB&D) tidsskrift) 1 februar 2013

på REX kan I finde følgende titler:

Mark Hewitt  Representational Forms and Modes of Conception: An Approach to the History of Architectural Drawing
Author(s):
Source: Journal of Architectural Education (1984-), Vol. 39, No. 2 (Winter, 1985),

Barbara Bolt THE MAGIC IS IN HANDLING

i: Practice As Research : Approaches to Creative Arts Enquiry

Estelle Barrett and Barbara Bolt (ed), London 2010

læs:

s. 27-34

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420