Kunsthistorie: Analytisk praksis i et udvidet felt

Kursusindhold

Kurset behandler sammenhænge mellem teori og analyse og giver kompetencer inden for teoretisk informeret analyse af kunstværker i kontekster, jf. studieordning, ”centrale kunsthistoriske og kulturteoretiske problemstillinger og deres konsekvenser for analytiske tilgange”. Kurset giver indsigt i et bredt udvalg af kunst- og kulturteoretiske analysemetoder, og opbygger færdigheder i at anvende og diskutere forskellige metoder i forhold til specifikke værker og kulturfænomener.

 

De første syv undervisningsgange varetages af AM: Kurset består af tre dele, som hver behandler en særlig vinkel på kunstværker, arkitektur og kulturfænomener, den tredje gennem praktisk brug af teorier på ekskursion, som besluttes sammen med holdet.

 

De sidste undervisningsgange varetages af CPS: Kurset består af to dele med tilhørende ekskursion til begge dele. På ekskursionerne undersøger vi sammen efterårets udstillinger og arrangementer, besøger udstillingssteder og allierer os med relevante producenter. Kurset går i dybden med overordnerede kunst- og kulturhistoriske metoder og deres analytiske anvendelse i relation til samtidskunstværker og til kuratering i en kritisk, museologisk kontekst.

Engelsk titel

Analytical practice in an expanded

I undervisningen vil der blive gjort brug af forelæsning, diskussioner og øvelser. I kurset gennemføres hver gang tre korte konkrete analyser på 5-10 minutter med udgangspunkt i dagens tema i grupper, bestående af to studerende, som nedsættes første kursusgang – de grupper der ikke fremlægger, skal kunne præsentere kommentarer til de konkrete analyser.
Der vil i løbet af kurset være tre hele ekskursionsdage.

Kurset benytter sig af følgende grundtekster, som suppleres med artikler, som trykkes i  et kompendium, som er klar  i Camps Print Shop (http://www.webshophum-dk.ku.dk/shop/frontpage.html), 1 august 2020. Af teksterne nedenfor, indgår Hall i kompendiet, mens D’Alleva, Bal og Bishop anskaffes.

Anne D’Alleva, Methods and Theories of Art History. London: Laurence KingPublishing 2005, særligt chapter 1-3, hele bogen læses).

Stuart Hall "Introduction" & "The Work of Representation, I Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.

Bal, Mieke. Travelling Concepts in the Humanities. A Rough Guide. University of Toronto Press, 2002.

Claire Bishop. Radical Museologi. Or what’s Contemporary in Museums of Contemporary Art? Walther König, Köln, 2014.

Der vil være casestudier til hver undervisning med tekster, som indgår i det faste pensum.

Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning

BA-2019-ordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2019

BA-2014-ordning: Studerende som mangler modullet Kulturteorier og visuel kultur, skal følge Analytisk praksis i et udvidet felt og aflægge eksamen i Kulturteorier og visuel kultur - https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2014

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420