Kunsthistorie: Kunsthistorie 1800-1960

Kursusindhold

Kurset består af et hovedforløb centreret omkring kunst, arkitektur, design samt andre visuelle udtryksformer fra 1800 til 1960. Målet med kurset er at give en indføring i hovedstrømninger og værker i perioden og træne analytiske færdigheder i forhold til metodiske og teoretiske spørgsmål om kunst og kunstnerisk praksis set i et historisk perspektiv. I hovedforløbet bliver fokus lagt på den vestlige kunsthistorie og modernitetshistorie fra romantikken til den tidlige avantgarde og efterkrigstidens neoavantgarder, sidstnævnte med fokus på popkunst og modernismens institutionaliseringer. Den studerende vil i løbet af kurset opnå færdigheder i bestemmelsen af moderne billedkunst, arkitektur og design, herunder opbygningen af kendskab til forskellige perioder, ismer og genre såsom f.eks. romantik, realisme, symbolisme. kubisme, dadaisme, surrealisme og efterkrigstidens nye abstrakte kunstretninger. Kurset er i hovedtræk baseret på læsninger af centrale kunsthistoriske, arkitektur- og designteoretiske fremstillinger, såvel klassiske som nye.  Forløbet slår desuden ned på tre arkitektoniske hovedtemaer, som alle blev etableret i midten af 1800-tallet, og som i høj graf blev til i vekselvirkning med kunsthistorien: Stil, tektonik og rum.  Desuden lægges der vægt på design- og bygningskunstens forandring i moderniteten, hvor udfordringer af ideologisk, teknologisk, industriel og æstetisk art meldte sig med stigende intensitet. I kurset vil der indgå ekskursioner til museer samt enkelte gæsteforelæsninger.

Engelsk titel

Art History 1800-1960

Uddannelse

Kunsthistorie

Forelæsninger, ekskursioner, opgaver og skriveøvelser, såvel individuelt som i grupper.
Kurset er hovedsageligt struktureret kronologisk, mens temaer går på tværs af udviklingen af arkitektur, kunst og design.
14 uger af 3 timer i arkitektur og design samt 14 uger af 3 timers varighed i billedkunst

Kurset er baseret på et kompendium samt tekster i Absalon

Den primærlitteratur som der undervises ud fra i de enkelte lektioner fremgår af kursusplanen. Af sekundærlitteratur anbefales Facos, Michelle: An Introduction to Nineteenth-Century Art. Routledge, New York 2011

Om kunsten efter 1900: Foster, Hal m.fl. (red.):

Art Since 1900: Modernism, Antimodernism,

Postmodernism.Thames and Hudson, London & New York, 2004.

Om kunsthistorien i Danmark: Hornung, Peter Michael (red):

Ny Dansk Kunsthistorie (bind 3-9) Palle

Fogtdal, København 1995.

Til arkitektur og designdelen anbefales desuden: Colquhoun, Alan. Modern Architecture (Oxford: Oxford University Press, 2002).Conrads, Ulrich (Ed.). Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture (Cambridge, MA: The MIT Press, 1997) samt

Lyhne, Vagn og Kristian Berg Nielsen. Tankebygninger: Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914 (Aarhus: Klim, 1994).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • Total
 • 420