ÅU KUN Desgnpraksis og gymnasial didatik (efterår 2020)

Kursusindhold

Kurset henvender sig til undervisere i billedkunst, og giver kompetence til at undervise i design / design og arkitektur i de gymnasiale uddannelser.

Forskellige tilgange og discipliner indenfor designpraksis og teori introduceres med henblik på anvendelse i gymnasial sammenhæng på en videnskabelig reflekterende måde.

Kursets formål er at kunne udnytte konkrete erfaringer med kreative processer med teorier og metoder fra designhistorie, designpraksis og fagdidaktik.

Undervisningen består af introducerende forelæsninger eksperimenterende workshops og oplæg fra de studerende.

Kurset sammenundervises med grundfagsstuderende som tager en gymnasierettet uddannelse i Billedkunst og design. De første 7 uger af kurset omhandler billedkunstpraksis og de sidste 7 uger omhandler designpraksis, man er velkommen til at følge undervisningen i alle 14 uger, men det er kun de sidste 7 uger (uge 44-50), som er obligatoriske for designpraksis ift. studieordningen.

 

Engelsk titel

Design: Upper-Secondary School Practice

Undervisningen består af introducerende forelæsninger eksperimenterende workshops og oplæg fra de studerende.
De gennemgåede teorier anvendes således, at de studerende udvikler konkrete formidlingsopgaver og længere undervisningsforløb i design og billedkunst, som kan bruges i gymnasiale uddannelser og andre former for formidling som museale skoletjenester. De studerende gennemfører dele af undervisningsforløbets forventede analytiske og producerende handlinger.
Specifikt for Designpraksis er det 7 uger á 4 timer.

Litteratur som læses til den ottende mødegang, som er den første mødegang om undervisning i design og arkitektur:

læreplaner valgfag design og arkitektur samt vejledning (uvm.dk)

 

Biblioteksadgang:

Temple, S., 2016. Learning to Draw Through Digital Modelling. Des. Technol. Educ. Int. J. 21 

Purcell, A.T., Gero, J.S., 1998. Drawings and the design process: A review of protocol studies in design and other disciplines and related research in cognitive psychology. Des. Stud. 19, 389–430. 

Samara, T., 2014. Design Elements: Understanding the Rules and Knowing When to Break Them - Updated and Expanded. Quarto Publishing Group USA, Osceola

 

På Absalon:

Vinod Goel, 6.2 "Multiplicity of Symbol Systems" i: Sketches of thought, 1995 (128-135)

Brereton, M., 2004. Distributed cognition in engineering design: Negotiating between abstract and material representations, in: Goldschmidt, G. (Ed.), Design Representation. Springer, (s. 83–103.)

Tiemensma, M., 2018. Visuel Analyse, at forstå og udnytte sin egen visualisering. Tegn 1 2018, 12.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 308
  • Eksamen
  • 84
  • Total
  • 420