KOR, Koreansk sprog B: Moderne oversættelse (E20)

Kursusindhold

Modulet sigter imod at give den studerende kendskab til det Koreas historie og kulturhistorie efter 1945 samt en evne til kritisk at reflektere over den sekundære litteraturs fremstilling af den samme historie, inkl. behandlingen af religions- og idéhistorie. Den studerende erhverver sig også et grundlæggende kendskab til videnskabelig opgaveskrivning.

Engelsk titel

Korean Language B: Modern Translation

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen

Målbeskrivelse

Asienstudier BA 2010-ordning:
Introduktion til Koreastudier 1: Koreas historie og kulturhistorie efter 1945(fagelementkode HKOB00621E)

Koreastudier BA tilvalg 2007:
Introduktion til Koreas Historie og Kulturhistorie efter 1945 (fagelementkode HKOB10011E)

Holdundervisning

Ingen forudsætningskrav til dette kursus

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5