Aktuelt forskningsemne i kommunikation og it

Kursusindhold

Kurset introducerer et eller flere aktuelle forskningsemner og/eller –diskussioner inden for kommunikation og it. Vi arbejder med at afgrænse, rammesætte og gennemføre specifikke teoretisk-analytiske og empiriske undersøgelser i relation til emnet.

Engelsk titel

Aktuelt forskningsemne i kommunikation og it

Målbeskrivelse

Den studerende får viden om og forståelse af et specifikt emne inden for fagområdet kommunikation og it, herunder centrale teoretiske, metodiske og analytiske perspektiver ift. det pågældende emne.

Endvidere opnås færdigheder i selvstændigt at afgrænse og rammesætte et specifikt undersøgelsesspørgsmål i relation til det pågældende emne, og i at gennemføre og præsentere en analyse af et undersøgelsesspørgsmål under inddragelse af forskellige teoretiske perspektiver.

Endelig får den studerende kompetencer i at formulere, dokumentere og diskutere et akademisk bidrag til et fagligt studeret emne.

Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.

Kurset henvender sig primært til BA-studerende på Kommunikation og it og beslægtede uddannelser.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.

Kurset udbydes kun, hvis der er tilstrækkelig antal tilmeldte.

Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0