KK, Kultur til forhandling: Lokale og globale processer (E20)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på, hvordan mennesker i forskellige egne af verden skaber og forhandler kulturel identitet og tilhørsforhold, og hvordan kulturel identitet ændrer sig over tid. Kurset inddrager både empiri og teori og er en introduktion til anvendelsen af nogle af de nyere kulturbegreber og former for kulturanalyse inden for samfunds- og kulturvidenskaberne. Undervisningen sigter på at opøve en kritisk refleksion i forhold til studiet af komplekse kulturelle forhold i moderne samfund. Vi vil diskutere de relationer, der eksisterer mellem mennesker, værdier og informationer i en globaliseret verden, og se på hvordan globale strømninger omsættes og fortolkes lokalt. Kurset har således vægt på moderne kulturteoretiske analyser af identitet og kulturel kompleksitet. Dette bliver belyst gennem konkrete temaer som f.eks. medier, magt, konsumvarer, migration, urbanitet, etniske konflikter eller nationalisme.

Engelsk titel

Culture negotiated: Local and global processes

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Komparative Kulturstudier 2019-ordningen
 • Fagstudieordning Kandidattilvalg i komparative kulturstudier 2019

Kurset henvender sig til studerende, der vil styrke deres viden og kompetencer i forståelsen og brugen af nyere kulturbegreber og former for kulturanalyser inden for samfunds- og kulturvidenskaberne, med specielt fokus på identitet og kulturel kompleksitet.

Kurset er specialdesignet til tilvalgsstuderende. Det betyder, at det bygger på mange års erfaring med at optimere forskning og undervisning i tværfaglige kontekster. Din grunduddannelses særlige faglighed bliver sat i perspektiv og i spil i forhold til en tematisk præcis optik og i forhold til en mere omfattende faglig horisont. Således søger vi at bidrage til, at du kommer ud med en profil, der rummer en god balance mellem tematisk skarphed og faglig horisont. 

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2019-studieordning:
Aktuelt emne A (aktivitetskode HKKB10221E)
Aktuelt emne B (aktivitetskode HKKB10231E)
 
KA tilvalg 2019-studieordning:
Aktuelt specialiseret emne i komparative kulturstudier A (aktivitetskode HKKK13011E)
Aktuelt specialiseret emne i komparative kulturstudier B (aktivitetskode HKKK13012E)

Forskellen mellem A og B ligger i bedømmelsesformen: A) 7-trins-skala, B) bestået/ikke-bestået.

Eksamen for både BA og KA er en fri mundtlig prøve med synopsis.

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og korte studenteroplæg.

Det meste af kursuslitteraturen er at finde i det elektroniske grupperum for kurset.

Der er mange tekster på engelsk.

Komparative kulturstudier udbyder en række kurser specialdesignet til tilvalgsstuderende, der har interesse i at styrke deres viden om og kompetencer i kulturanalyse. Du finder kurserne i Kurser.ku.dk. Har du brug for vejledning i kursusvalg skal du tage kontakt til uddannelseskoordinator Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 328
 • Vejledning
 • 0,5
 • Total
 • 412,5