KL. GR. Græsk poesi

Kursusindhold

Der læses udvalgte passager af episke digte og dramaer, hvori skikkelsen ’Odysseus’ optræder. Seminaret kan bruges fx til at lave områdeprøver på KA og til at forberede sig til poesien på BA.

Engelsk titel

KL. GR. Greek poetry

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder til følgende prøver på KA i Klassisk græsk:

Frit genre- eller periodeorienteret område

Filologisk praksis 1, 2 eller 3

Og på BA og KASF i Klassisk græsk til prøven i:

Græsk poesi (de studerende skal også følge kurset Antik poesi)

 

Først og fremmest tekstlæsning og samtale, lejlighedsvis suppleret med forelæsning.

Det aftales på holdet, præcis hvilke tekster der læses på græsk og hvilke i dansk oversættelse. Deltagerne kan med fordel have gennemlæst Odysseen inden seminarets begyndelse.

For KA-sidefagsstuderende skal det gymnasierettede BA-tilvalg i Klassisk Græsk (45 ECTS-point) samt propædeutikken i Klassisk Græsk (30 ETCS) være bestået.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt. De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og frit anvendes.

Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0