KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Kursusindhold

Mens kurset “Antik retorik og talekunst” – der forventes fulgt af seminarets deltagere som led i forberedelsen til prøven i “Græsk retorik og talekunst” – giver et større overblik over antik teoretisk retorik og græske og romerske taleres produktion, vil det græske seminars læsning (med vægt på oversættelse og grammatisk analyse) have et mere fokuseret tekstvalg. I forbindelse med læsning af Aristoteles’ Retorik vil der blive etableret redskaber til retorisk og stilistisk analyse af tre taler (to retstaler og en politisk tale) af Demosthenes, Aristoteles’ samtidige. I sammenhæng med den teorihistoriske betragtning af Retorikken vil der eventuelt blive læst uddrag af anden teoretisk retorik; den pseudo-aristoteliske Alexanderretorik, den antiaristoteliske Pseudo-Longinos’ De sublimitate

Engelsk titel

KL.GR Græsk seminar: Retorik og talekunst

Uddannelse

Klassisk Græsk

Målbeskrivelse

Kurset forbereder sammen med kurset Antik retorik og talekunst til prøven i Græsk retorik og talekunst på bachelorniveau i Græsk samt til prøver på KA-niveau.

Holdundervisning

Oversigtsværker:

George A. Kennedy, A New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press 1994.

Christian Kock, Ordets magt: Retorisk tænkning der holder, 1: Før 1900, Samfundslitteratur 2012.

 

Tekstudgaver:

Aristotelis Ars Rhetorica (ed. W.D. Ross), Oxford University Press 1975 (genoptr., orig. 1959).

Demosthenes, Orationes I, II.2 og III (eds. S.H. Butcher & W. Rennie), Oxford University Press 1931-49 – udvalgte taler i kopi i kursusrummet på Absalon.

Evt.: Anaximenis Ars rhetorica quae vulgo fertur Aristotelis ad Alexandrum (ed. Manfred Fuhrmann), Academia scientiarum Germanica Berolinensis 1966.

Evt.: “Longinus”, Libellus de Sublimitate (ed. D.A. Russell), Oxford University Press 1981 (orig. 1968).

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studieordninger

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0