KL. GR. Græsk 2

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i at:

  • oversætte ubearbejdede græske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
  • anvende viden om græsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det græske sprog og vurdere oversættelser
  • udnytte sin viden om det græske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
  • indsætte græske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.
Engelsk titel

KL. GR. Greek 2

Uddannelse

Propædeutik i Græsk

Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.

Undervisningsmateriale ligges ud på Absalon.
Herudover: Christian Gorm Tortzen: Basis, græsk grammatik for begyndere Museum Tusculanums Forlag, 3. ed., 1998, Berg: (Old)græsk- dansk ordbog, Gyldendal, ELLER Liddell & Scott: An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford

Klassisk Græsk 1 (15 ECTS) eller tilsvarende.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ekstern censur for studerende på 2012-studieordningen.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0