K. ARK Periodekursus 1 - geometrisk-arkaisk tid (Klassisk Ark.)

Kursusindhold

Kurset giver et indblik i græsk arkæologi fra ca. 1000 til ca. 480 f.Kr. og omfatter en gennemgang af periodens materielle kultur, som havde en afgørende betydning for den senere udvikling i Grækenland og i Middelhavsområdet som sådan. I denne dynamiske periode opstod de græske bystater, og grækerne grundlagde kolonier på f.eks. Sicilien og i Syditalien og var medvirkende til at åbne op for en bred kommunikation mod vest, såvel som mod øst. Kontakten med Den nære Orient havde stor indflydelse på den materielle kultur, især i det 7. århundrede f.Kr., og mødet med orientalske luksus genstande førte til anvendelsen af nye materialer og udtryksformer. Med bystaternes dannelse begyndte helligdommene at spille en stor rolle, især de store panhellenske helligdomme som Delphi og Olympia, og man begyndte at opføre store stentempler og dedicere kostbare gaver til guderne. I den arkaiske periode herskede tyrannerne, og aristokratiet havde den afgørende magt, hvilket afspejler sig i den materielle kultur, og med fordrivelsen af tyrannerne i Athen og de efterfølgende perserkrige opstod der ligeledes nye tendenser indenfor arkitektur og billedsprog. Med udgangspunkt i blandt andet arkitektur, skulptur, vasemaleri og gravmateriale belyses forskellige aspekter af denne udvikling samt forskellige teorier og strømninger indenfor udforskningen af perioden.

Engelsk titel

Archaeology, period 1

Uddannelse

Klassisk Arkæologi

Undervisningen foregår som forelæsninger, monumentopgaver fremlagt af de studerende og øvelser som gruppearbejde. I kurset indgår en række museumsbesøg.

Anbefalet læsning:

Generelt:

Coldstream, J.N., Geometric Greece, 1977/ 2003.

Osborne, R., Greece in the Making 1200-479 BC, London 1996.

Whitley, J., The Archaeology of Ancient Greece, Cambridge 2001.

Arkitektur og Topografi:

Barletta, B.A., The Origins of the Greek Architectural Orders, Cambridge 2001.

Camp, J., The Athenian Agora, London 1986

Hurwitt, J.M., The Athenian Acropolis, Cambridge 1999

Knell, H., Architektur der Griechen, Darmstadt 1988

Lawrence, A.W., Greek Architecture, London-New Haven 1996

Mass, M., Das Antike Delphi, Darmstadt 1993

Barringer, J.M., The Olympic Altis before the Temple of Zeus, JDI 124, 2009, 223-250.

Skulptur:

Stewart, A., Greek Sculpture. An Exploration, New Haven- London 1991

Knell, H., Mythos und Polis, Darmstadt 1990.

Ridgway, B.S., The Archaic Style in Greek Sculpture, 2.rev.ed. Chicago 1993.

Ridgway, B.S., Prayers in Stone. Greek Architectural Sculpture, Berkeley, LA, London 1999.

Maleri:

Rasmussen T. & N. Spivey (eds.), Looking at Greek Vases, Cambridge 1993.

Scheibler, I., Griechische Töpferkunst, München 1983.

Boardman, J., Early Greek Vase Painting, London 1998.

Boardman J., Athenian Black Figure Vases, London 1974/97.

Boardman, J., Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, London 1975/ 1997.

Mytologi

Gorm Tortzen, Chr., Antik mytologi, 2004.

Carpenter, T.H., Art and Myth in Ancient Greece, 1994. 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Mundtlig prøve
Pensum: 1500 normalsider.

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
- 1 bunden mundtlig monumentøvelse (60 min.)
- Mindst 75% tilstedeværelse i undervisningen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 154
  • Total
  • 238