Kommunikation og kulturformidling, Profil i kulturformidling

Kursusindhold

Modulet undersøger og diskuterer forskellige former for kulturformidling, der knytter sig til kultursektoren og dens institutioner. Feltet spænder fra diskussioner om formidlings- og kommunikationsbegreber over til kulturpolitiske initiativer til fremme af kulturformidling, herunder med fokus på digitalitet, innovation, brugerinddragelse og entreprenørskab. Nedslag i denne diskussion kan eksempelvis være deltagelseskultur og brugerdrevet design, brug af sociale medier, evaluering af formidling samt fokus på organisatoriske og institutionelle betingelser.

Engelsk titel

Communication and Dissemination of Culture

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonsterer:

Viden om og forståelse af

 • Kommunikations- og formidlingsteorier og deres implikationer for kulturformidling
 • Forskellige former for innovativ kulturformidling, der knytter sig til kultur-sektoren
 • Formidlingsmæssige potentialer i tilknytning brugerinddragelse, etablering af netværk og entreprenørskab. 

 

Færdigheder i at

 • Analysere den samfundsmæssige og kulturelle baggrund for kulturformid-lingsinitiativer
 • analysere specifikke, herunder særligt digitale, formidlingsprojekter
 • Anvende relevante teorier til at planlægge, udføre og vurdere forskellige former for kulturformidling.

 

Kompetencer til at

 • På et videnskabeligt-metodisk grundlag udarbejde selvstændige analyser og vurderinger af konkrete eksempler på kulturformidling
 • Udvikle strategier for innovativ formidling i kultursektoren
 • Udføre forskellige former for formidlings- og/eller kommunikationsinitiativer.

Holdundervisning, gruppearbejde, workshop, oplæg og evt. ekskursioner.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Dam Christensen, Hans (2012). Mellem formidling og kommunikation? Eller fra autoritativ viden til forhandlet viden på museer. In A. Maurstad og M.A. Hauan (red.), Museologi på norsk: Universitetsmuseenes gjøren. Trondheim: Akademika.
 • Kortbek, Hjørdis Brandrup, Charlotte Præstegaard Schwartz, Anne Scott Sørensen & Mette Thobo-Carlsen. (2016). The participatory agenda - A post-critical, anticipatory intervention. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, (01), 19–35.
 • Mathiasson, Mia Høj & Henrik Jochumsen (2020). Between collections and connections: Analyzing public library programs in terms of format, content, and role and function. Library Quarterly, (3), 364-379
 • Sorin, G. S., & Sessions, L. A. (2015). Case studies in cultural entrepreneurship, how to create relevant and sustainable institutions. Lanham: Rowman & Littlefield.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamensprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamensforberedelse
 • 234,8
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 410,8