Aflyst Digital kompetence-BATV

Kursusindhold

At være digital kompetent er i dag helt centralt for at varetage en række funktioner i arbejds- og privatlivet, som borger, eller som skole- og uddannelsessøgende. Det indebærer at kunne anvende teknologi kritisk og kreativt til at finde og anvende information, selvbetjene systemer, understøtte læring eller samarbejde - for blot at nævne nogle af de funktioner, som digital kompetence understøtter. På dette kursus ser vi nærmere på begrebet i både teori og praksis med særlig fokus på digital kompetence som del af en informationspraksis. Andre literacy-begreber vil også blive inddraget. Vi undersøger vilkår, barrierer og potentialer for digital kompetence blandt forskellige brugergrupper, studerer og diskuterer allerede gennemførte undersøgelser og deres kompetencebegreb, og arbejder med egne undersøgelsesdesign. Du introduceres til forskellige undersøgelsesmetoder, både mere traditionelle og nyere tilgange, og du får redskaber til selv af tilrettelægge en mindre undersøgelse, der perspektiverer begrebets betydning og anvendelse. På kurset studeres digital kompetence som en fortsættelse af de rene instrumentale tekniske færdigheder, hvor vægten snarere ligger på at nuancere begrebet i forhold til forskellige brugergrupper og brugsscenarier. Målet er at du får en udvidet forståelse af begrebet og inspiration til hvordan du efterfølgende kan gennemføre større undersøgelser og evalueringer, der bidrager til udvikling af digital praksis.  

Engelsk titel

Digital Literacy

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • forskning om individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • begrebet kompetence og dets relation til begreber som literacy og digitalisering

 • teorier om literacy og læring med særligt henblik på individers eller udvalgte gruppers brug af digitale teknologier i forskellige kontekster.

Færdigheder i at

 • undersøge individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og digitale praksis

 • diskutere og vurdere individers eller udvalgte gruppers informationsaktiviteter og brug af digitale teknologier som udtryk for deres digitale kompetencer.

Kompetencer i at

 • planlægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et literacy-perspektiv

 • identificere og analysere karakteren af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i relation til samfundsmæssige eller institutionelle krav og forventninger

 • udarbejde, og vurdere forslag til udvikling af individers eller udvalgte gruppers digitale kompetencer i et læringsperspektiv.

Holdundervisning, mundtlige oplæg, feltarbejde, peer assessment, vejledning og feedback

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Caeli, E.N. & Bundsgaard, J. (2020). Computational thinking in compulsory education: a survey study on initiatives and conceptions. Education Technology Research Development, 68, 551-573.
 • Hjelholt, M. & Schou, J. (2017). Den digitale borger. Hans Reitzels Forlag
 • Gee, P. J. (2007 og senere). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. London: Palgrave Macmillan.
 • Limberg, L.; Sundin, O. & Talja, S. (2012). Three theoretical perspectives on information literacy. Human IT, 11(2), 93-130.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider.
Se nærmere detaljer under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordning for BA-TV https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Eksamen
 • 80
 • Total
 • 410,8