Platforme og systemer

Kursusindhold

Kurset ”Platforme og Systemer” giver et indblik i de centrale begreber vedrørende internet- og netværksteknologi. Kurset efterstræber at udvikle grundlæggende forståelse af koncepter inden for internettets teknologi herunder tingenes internet (internet of things). Kurset vil endvidere indføre de studerende i elementære færdigheder og kundskaber i programmering. Via en kombination af forelæsninger og øvelser skal deltagerne tilegne sig indsigt i søgemaskiner, anbefalingssystemer, datavisualiseringssystemer samt basal programmering. Efter kurset vil de studerende være i stand til, at evaluere og indgå i dialog omkring potentialer, betingelser og virkninger for systemer og platforme, når det gælder anvendeligheden af internet og netværksbaseret informationsteknologi.

Engelsk titel

Platforms and Systems

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Teknologien bag internettet, samt nyere netværksteknologier
 • Søgemaskiner, recommender systems og informationsvisualisering
 • grundelementer i Internet-of-things.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for teknologien bag konkrete internetanvendelser
 • programmere IT-løsninger, såsom databaser, apps eller dynamiske websider
 • visualisere information som redskab til formidling

 

Kompetencer i at

 • identificere og diskutere muligheder og begrænsninger i anvendelser af inernettets teknologi
 • vurdere konsekvenser af platforme og systemer for informationspraksisser på internettet.

Holdundervisning, forelæsninger, workshops, øvelser. Dele af undervisningen vil ske på Engelsk

Eksempler på litteratur:

 • Healy, K. 2018. Data Visualization. A Practical Introduction. Princeton University Press.
 • Kernighan, B. W. 2017. Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy, and Security. 
  Princeton University Press.
 • Robbins, J. N. 2018. Learning Webdesign: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, 5th edition. O'Reilly.

Dele af undervisningen vil foregå på Engelsk

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Bunden 7-dages hjemmeopgave. Se særlige prøvebestemmelser under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordningen: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 206,8
 • Eksamen
 • 120
 • Total
 • 410,8