Italiensk - Frit emne

Kursusindhold

Italiano aziendale  (Carina Graversen):

Obiettivo del corso è l’introduzione alla terminologia aziendale italiana. Le lezioni si sviluppano attorno ad argomenti tipici dell’ambito economico come per esempio l’azienda, i contratti, il business plan, il marketing, l’eCommerce, la globalizzazione nonché la direzione e l’organizzazione aziendale. 

Il corso contiene esercizi comunicativi pratici sia orali che scritti come presentazioni, richieste, ordini, lettere commerciali, riunioni aziendali, descrizioni prodotti e servizi e simile.

Il corso si svolge in lingua italiana con brevi spiegazioni in danese qualora sia opportuno confrontare la cultura e la terminologia italiana con quella danese. Oltre alla letteratura obbligatoria, il docente fornisce materiale e esercizi da scaricare durante il corso.

 

Og

 

Regionernes Italien (Hanne Jansen):

Med udgangspunkt i Italiens forskellige regioner og deres relationer til hinanden og til Italien som helhed sætter vi fokus på en udvalgt regions historiske, kulturelle og sproglige særtræk.

 

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for det valgte emne som helhed og diskutere væsentlige faglige problemstillinger inden for emnet på en klar og nuanceret måde
 • placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge
 • diskutere de valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder
Engelsk titel

Italian - Free Topic

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Bemærk, at dette kursus samundervises med Regionernes Italien (HITB00891U).

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioen består af:
Mundtligt oplæg med reflekeionspapir (1/4)
Kort skriftlig opgave/essay på ca. 5 sider; eller alternativt to kortere skriftlige opgaver på 2,5 sider hver (1/4)
Længere skriftlig opgave 11-15 sider (1/2)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Fri mundtlig prøve. Omfang 20 minutter, uden forberedelse, med udgangspunkt i bunden skriftlig prøve (3 timer præsenseksamen).

Prøven i Regionernes Italien og Mundtlig Sprogfærdighed på italiensk gennemføres som én samlet eksamen, men med særskilt bedømmelse af hhv. emnedelen og sprogfærdighedsdelen. Den mundtlige prøve tager som nævnt udgangspunkt i materialet udarbejdet til prøven i Skriftlig Sprogfærdighed på italiensk, der også bedømmes med særskilt karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5