Aflyst Læsefærdighed i akademisk italiensk

Kursusindhold

Forudsætter dit studium at du kan læse tekster på italiensk? Vil du styrke din faglighed ved at kunne læse tekster på originalsproget? Vil du have adgang til viden fra flere sprog- og kulturområder – både i dit studie og senere hen på det danske og internationale arbejdsmarked?

 

Dette kursus sigter mod at udvikle læsefærdigheder på italiensk, så du kan forstå, reflektere over og anvende italiensksprogede fagtekster. På kurset lærer du at navigere i italiensksprogede faglige tekster, så du bliver i stand til at uddrage det relevante indhold og anvende det i en bredere faglig sammenhæng.

 

Kurset henvender sig til alle der ikke er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i italiensk. Kurset bygger videre på de sproglige og faglige kompetencer, du allerede har – fx et andet romansk sprog eller engelsk.  Der bliver læst fælles tekster med henblik på opbygning af en systematisk tilgang til læsning på italiensk, men kurset inddrager også tekster, der er relevante for den enkelte studerendes særlige faglighed.

 

Det er ikke en forudsætning, men heller ikke en ulempe, at du har kendskab til italiensk. Der introduceres til italiensk sprog med henblik på læsning af tekster.

Engelsk titel

Reading skills in academic Italian

Holdundervisning

Ikke relevant

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 176,25
  • Total
  • 204,25