INDI, Mesoamerikansk etnohistorie (religion og mytologi) (E20)

Kursusindhold

Kurset er formet som en indføring i de skriftlige og visuelle kilder fra 1500-1600-tallets Mesoamerika med fokus på de tekster og billeder der beretter om religiøse og mytologiske traditioner i Mesoamerika. Kurset vil desuden have en vis fokus på komparativ mytologi som fagfelt.  Nøglebegreber som ”temaer”, ”motiver” og ”cyklusser” vil blive introduceret, og vi vil bl.a. beskæftige os indgående med forskellige typer af oprindelsesmyter, bl.a. for at se, hvordan disse er formuleret i historiske optegnelser, der tjener til at understøtte kongelige herskeres henvisning til guddommelig afstamning.  Fokus vil være på mesoamerikansk mytologi, men mytologier fra begge de amerikanske kontinenter vil blive inddraget for at belyse mesoamerikanske myters slægtskab med f.eks. nordamerikanske myter.

Engelsk titel

Mesoamerican Religion and Mythology

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i indianske sprog og kulturer, 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019 studieordning
Mesoamerikansk etnohistorie (aktivitetskode HINK03211E)

KA-tilvalg 2019 studieordning
Mesoamerikansk etnohistorie (aktivitetskode HINK13211E)

KA-tilvalg 2019 studieordning
Mesoamerikansk religion og mytologi (aktivitetskode HINK13001E)

Holdundervisning

Primært forskningsartikler og uddrag af originale kildetekster, hovedparten vil være tilgængelige på Absalon

Et vist kendskab til spansk kan anbefales, men er ikke et krav.

Indskrevet på enten KA-studieordningen eller KA-tilvalgsstudieordningen på Indianske sprog og kulturer

Mundtlig

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 356,5
  • Total
  • 412,5