INDI, Det mesoamerikanske kulturområde (E20)

Kursusindhold

Kurset er en bred indføring i hele Mesoamerikas ca. 3000-årige historie, fra fremkomsten af de første større bysamfund (ca. 1500 f.v.t.) og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Kurset lægger desuden stor vægt på, at introducere de studerende for de mange forskellige former for kildemateriale der er til rådighed.

Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2019

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer, 2019

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Det Mesoomerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB00651E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB10151E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende

Michael D. Coe, Rex Koontz og Javier Urcid: ”Mexico – from the Olmecs to the Aztecs”, 2019 (8. udgave), Thames and Hudson, London, samt et udvalg af kapitler og forskningsartikler som gøres tilgængelige på Absalon.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende

Mundtlig

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5