Interkulturelle markedsstudier - Projektorienteret forløb (tysk)

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af: 

 • kommunikationsveje og organisationsformer på en arbejdsplads 
 • konkrete sproglige, markedsrelaterede og kulturelle problemstillinger i en virksomhed/organisation 
 • anvendelsesmulighederne for et eller flere af uddannelsens fagområder.

Færdigheder i at:

 • analysere forhold på en arbejdsplads ud fra en organisationsteoretisk synsvinkel 
 • vælge, begrunde og anvende relevant teoretisk litteratur til at analysere forhold på en arbejdsplads 
 • relatere konkrete markeds- og marketingspecifikke, sproglige og kulturelle problemstillinger til det teoretiske og metodiske indhold i uddannelsen.

 

Kompetencer til at: 

 • reflektere kritisk og selvstændigt over udnyttelsen af den sprogligkulturelle uddannelse i en konkret erhvervsmæssig sammenhæng 
 • Udføre konkrete arbejdsopgaver på en arbejdsplads med brug af sproglige og kulturelle kvalifikationer fra uddannelsen.
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Academic Internship (German)

Gennemførelse af et projektorienteret forløb af 3 måneders varighed (400-
450 arbejdstimer).

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 16-20 normalsider.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller tysk efter aftale med eksaminator.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 409,5
 • Total
 • 409,5