Interkulturelle markedsstudier - Kultur, identitet og interpersonel kommunikation - Tysk

Kursusindhold

Dette fagelement består af 2 kursusdele:

  • Kultur, sprog og identitet: kultur-, identitets- og magtteori, herunder national identitet, i forhold til interkulturelle relationer og internationale organisationer samt virksomheder.
  • Interpersonel kommunikation:  kommunikations-, høfligheds-, argumentations- og sproghandlingsteori samt interpersonel interaktion med fokus på forhandlinger på fremmedsproget i organisationer og virksomheder.
Engelsk titel

Intercultural Market Studies: Culture, Identity and Interpersonal Communication - German

Holdundervisning.

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde,
hvori der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til
faget (som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs),
som ikke har været adresseret i de bundne elementer.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
To mundtlige oplæg der bliver dækket i løbet af kurset Interpersonel kommunikation og en portfolio. Indhold fra begge forløb samles af den studerende og uploades som en samlet portfolio i digital eksamen d. 6. januar 2021.
Portfolioen har et samlet omfang på 21-25 normalsider.

Kultur, sprog og identitet:
Hjemmeopgave på 20-22 sider, to skriftlige oplæg, hver på 10-11 sider, eller mundtligt oplæg samt skriftligt oplæg på 10-11 sider, alt efter sprog.

Interpersonel kommunikation:
En teoretisk refleksion over det mundtlige oplæg, på max. 5 sider, hvis man vælger at skrive 20 sider i det andet kursus, eller maks. 3 sider, hvis man vælger at skrive 22 sider i det andet kursus.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5