IEP; Indoeuropæisk Enkeltsprog - Vestgermansk

Kursusindhold

Den studerende lærer under anvendelse af relevante håndbøger og anden sekundærlitteratur selvstændigt at oversætte og analysere en given tekst inden for  et eller flere sprog inden for en af følgende sproggrene: baltoslavisk, anatolisk, germansk, italisk, keltisk, armensk, albansk eller tokharisk synkront såvel som diakront. Den studerende lærer desuden selvstændigt at afgrænse, undersøge og på forsvarligt videnskabeligt niveau behandle diakrone/komparative emner inden for den givne sproggren

 

Viden om og forståelse af
• de synkrone sproglige forhold omkring et eller flere sprog inden for en af
følgende sproggrene: baltoslavisk, anatolisk, germansk, italisk, keltisk,
armensk, albansk eller tokharisk,
• de(t) nævnte sprogs lydlige og morfologiske historie i forhold til det indo-
europæiske grundsprog,
• hovedtræk i udviklingen frem til de(t) valgte sprogs moderne efterkom-
mere i det omfang det er muligt og relevant,
• sproghistoriske analyseproblemer relateret til de(t) valgte sprog.

 

Engelsk titel

Elective Indo-European Language

Uddannelse

Indo-specialisering

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen (Lingvistik)

2018-ordningen (Lingvistik)

 

KA-Tilvalg

2019-ordningen

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk

Holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5