IEP; Indoeuropæisk emne

Kursusindhold

Den studerende lærer selvstændigt at afgrænse, diskutere og stille løsningsforslag til emner af fonetisk, (morfo-)fonologisk eller morfologisk art inden for den indoeuropæiske diakron-komparative lingvistik det være sig inden for et af de attesterede indoeuropæiske enkeltsprog/sproggrene, det indoeuropæiske grundsprog eller dettes forstadier.

Eksaminanden kan:


• identificere en relevant problemstilling inden for indoeuropæisk
   storie,
• orientere sig i og redegøre for den relevante faglitteratur,
• anvende sine teoretiske kundskaber og analytiske
   valgt emne inden for indoeuropæisk sproghistorie
   skabeligt niveau,
• formidle en afgrænset videnskabelig problemstilling
   inden for indoeuropæisk sproghistorie klart og velargumenteret.

Engelsk titel

Indo-European Topic

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen (Lingvistik)

2018-ordningen (Lingvistik)

 

KA-Tilvalg

2019-ordningen

Se alle studieordningerne for Lingvistik og Indoeuropæisk

Kombinationer af forelæsninger, holdundervisning, studenterfremlæggelser
og øvelser.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Holdundervisning
  • 56
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5