INDO; BA-projekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet afgrænses og udarbejdes af de studerende individuelt eller i gruppe under vejledning af en eksaminationsberettiget underviser. Der gives ikke særskilt undervisning i udarbejdelse af bachelorprojektet.

Engelsk titel

Bachelor’s Project

Uddannelse

Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning , som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2017-ordningen
2015-ordningen
 

Studieordningerne findes her.

Individuel vejledning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
2015-ordningen og 2017-ordningen: Fri hjemmeopgave
2010-ordningen: Fri skriftlig hjemmeopgave med mundtligt forsvar
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 10
  • Total
  • 10