Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

Kursusindhold

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS]
- Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03801E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidatsidefag på 45 ECTS [for studerende, hvis sidefag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS-point]

* Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03741E / 15 ECTS]
HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie
HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur
Blanketnavn: Historie: Omr B, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes et andet kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik [Eksamen: HHIK03791E / 15 ECTS]
HIS 85. Krigserfaringer
Blanketnavn: Historie: Omr D, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03781E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
HIS 84. Område C (specialeforberedende)
Blanketnavn: Historie: Omr C, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

Engelsk titel

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

Uddannelse

Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

Lektionskatalog

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • Total
  • 1