HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Kurset vil gennemgå udvalgte dele af Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede, som har været diskuteret i forskningen og/eller i offentligheden som f.eks. det slesvigske spørgsmål, forfatningskampen, sikkerhedspolitik, epidemier, racehygiejne, besættelsestiden, kvindefrigørelse, kold krig osv. Kurset lægger vægt på at identificere positionerne i diskussionerne ud fra den tanke, at det er en forudsætning for en sober diskussion, at man skal kunne gengive modstanderens synspunkt på en måde, så modstanderen kan genkende det som sit eget.

Engelsk titel

HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Område E: mundtlig fremstilling og debat (HHIK13881E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / ekskursioner

- Fink-Jensen, Møller og Olesen: Historien om Danmark, bd. 2: Reformation, enevælde og demokrati. Gads Forlag, 2017.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5