HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur

Relationerne mellem Danmark og Tyskland har gennem det 20. århundrede været præget af et tæt og venskabeligt naboskab på den ene side, men også nationalistiske spændinger på den anden side. Efter 1945 opstod der to tyske stater med fundamentalt forskellige politiske og økonomiske systemer og interesser, som begge ønskede et tæt forhold til Danmark. Og med den tyske genforening blev den politiske arkitektur i hele Europa forandret endnu en gang. Velfærdsstaten, den Kolde krig, forbrugersamfund, afkolonisering og andre overordnede udviklinger påvirkede landenes relationer, men også på landenes gensidige opfattelser. Ved at kigge på begge siders perspektiver, undersøger dette kursus, hvordan forholdet mellem Danmark og den store nabo i syd har forandret sig fra 1945 til i dag. Kurset gennemføres i samarbejde mellem Saxo-Instituttet og Engerom.

Undervisningssproget er dansk. Det vil være en fordel at kunne læse tysk, men det er ikke en forudsætning.

Engelsk titel

HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning

Foreligger ved kursets start.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5