HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-2015, ét-faglig, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog forår 2021
Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog forår 2021

eller
Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie

Med Tycho Brahe (1546-1601) som hovedfigur vil kurset handle om 1500-tallets danske og europæiske videnskabshistorie med særligt henblik på den videnskabelige verdens kulturelle og samfundsmæssige betydning. Kurset vil, foruden læsning af oversigtsværker og artikler, være koncentreret om kilder til bl.a. Tychos Brahes og Københavns Universitets historie.

Engelsk titel

HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning /øvelser

- John Robert Christianson: On Tycho’s Island. Cambridge, 2002.

Yderligere oplysninger om litteratur gives ved kursusstart.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5