HIS 85. Europæisk Kolonihistorie, ca. 1884-1919: Mellem historie og politik

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog efterår 2020 
Historie, KA-2015, to-faglig, lektionskatalog efterår 2020

eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2020 
Historie, KA-sidefag-2015, lektionskatalog efterår 2020

HIS 85. Europæisk Kolonihistorie, ca. 1884-1919: Mellem historie og politik

I slutningen af 1800-tallet blev store dele af verden koloniseret af Europæiske magter. Især Afrika og Stillehavet blev koloniseret i en tid beskrevet som ’højimperialismen’. De europæiske imperialmagter har været afgørende for hvordan verden ser ud som den gør i dag: migration, sprog, kultur og ikke mindst handel. Men på det seneste er kolonihistorie sat i relief af politiske og sociale problemstillinger. Med de store demonstrationer i løbet af foråret 2020, og de tiltagende krav om at fjerne statuer og monumenter af historisk omstridte (til forskellig grad) figurer, er kolonihistorien blevet fanget i et spændingsfelt mellem historie og (erindrings)politik.

Vi skal i dette kursus beskæftige os med de Europæiske kolonirigers historie i tiden omkring 1. Verdenskrig, samt hvordan denne erindres og fremhæves i nutidige problemstillinger. Altså skal vi diskutere udfordringerne i, at et historisk emne er blevet politisk betændt. Kurset er således fokuseret på 1) den historiske del, hvor vi forsøger at forstå kolonirigerne historisk og 2) hvordan disse erindres i dag og hvilke problemer der opstår heri. Der vil være særlig fokus på britisk og tysk kolonihistorie, men der vil også inddrages elementer fra f. eks fransk.

Kursets didaktiske fokus vil, udover en bred indførsel i historiedidaktik, i særdeleshed forholde sig til hvordan man kan undervise i betændte emner i f. eks gymnasiet. Der vil desuden blive gjort meget ud af brugen af digitale kildesamlinger og kildebrug i undervisningen både med henblik på at tilegne sig indsigt i kursets tema, men også hvordan digitale kildesamlinger kan bruges didaktisk.

Engelsk titel

HIS 85. Europæisk Kolonihistorie, ca. 1884-1919: Mellem historie og politik

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik (HHIK03791E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie [gymnasierettet profil], 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 5: Historiefagets didaktik (HHIK03791E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

- Dane Kennedy: Imperial History Wars: Debating the British Empire. Bloomsbury, 2018.
- Jens Pietras og Jens Aage Poulsen: Historiedidaktik. Hans Reitzels forlag, 2016.

Der vil desuden blive lagt artikler og andet materiale op i Absalon.

Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5