Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog forår 2021
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

2. semester (2019-ordning)
* Arkiv og museum med håndskriftlæsning (område 2) [Eksamen: HHIB00631E / 15 ECTS]
- HIS 63. Københavnernes historie 1700-1850 / HG Hold 1 
- HIS 63. Københavnernes historie 1700-1850 / HG Hold 2 
- HIS 63. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945 / HG Hold 3 
- HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850 / HG Hold 4
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Område 2, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 2" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 2 styrer holdplacering på Historiografi og globalhistorie [=HG].
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden ved henvendelse i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
* Historiografi og globalhistorie [=HG] [Eksamen: HHIB00641E / 15 ECTS]
HIS 64. Historiografi og globalhistorie
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2020 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den Ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret Område 2 kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af HG. Område 2 styrer holdplacering på HG.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden ved henvendelse i lokale 12.3.40 kl. 10-12.

4. semester (2019-ordning)
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) [Eksamen: HHIB00671E / 15 ECTS]
- HIS 67. Romerrigets Religioner
- HIS 67. Kultur, kult og bystat i antikkens Grækenland
- HIS 67. Salah ad-Din og Richard Løvehjerte
- HIS 67. USA's religiøse udvikling 1600-2021
- HIS 67. Dyr og monstre i middelalderen
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Område 4, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 4" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Historisk kulturanalyse og videnskabsteori [=HKV] [Eksamen: HHIB00681E / 15 ECTS]
HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: HKV, Forår 2021
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "HKV"-hold i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige "HKV"-hold som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på hold med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

6. semester (2013-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00601E / 15 ECTS]
HIS 60. Bachelorprojekt
Blanketnavn: Historie, BA, 6.semester: Bachelorprojekt, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 6. semester:
* Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 83. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie
- HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
- HIS 83. Danmark og Tyskland efter 1945. Relationer, reaktioner og gensidige opfattelser i politik og kultur
Blanketnavn: Historie, Internt BA-tilvalg, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset; i så fald foregår tilmelding ved personlig henvendelse kl. 10-12 i lokale 12.3.40. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

* Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000
- ÅU HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat
Blanketnavn: Internt BA-tilvalg, forår 2021
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset, i så fald foregår tilmelding ved personlig henvendelse kl. 10-12 i lokale 12.3.40. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [HHIB10201E]
Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10201E / 15 ECTS]
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet  HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

Lektionskatalog

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • Total
  • 1