Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

1. semester (2019-ordning)
Introduktion til historievidenskab (område 1) [Eksamen: HHIB00611E / 15 ECTS]
- HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv 1970-2015 / HMS Hold 1
- HIS 61. England i højmiddelalderen / HMS Hold 2
- HIS 61. Det amerikanske århundrede / HMS Hold 3
- HIS 61. Fra adelsvælde til enevælde / HMS Hold 4
Tilmelding:
Nystartede studerende kontaktes og holdsættes af studievejledningen på SAXO.
Område 1 styrer holdplacering på Historisk metode med studieteknik [HMS].
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Holdsætning først på plads fredag inden semesterstart.
Historisk metode med studieteknik [=HMS] [Eksamen: HHIB00621E / 15 ECTS]
HIS 62. Historisk metode med studieteknik
Tilmelding:
Se ovenfor.

3. semester (2019-ordning)
Historieformidling med formidlingsteori (område 3) [Eksamen: HHIB00651E / 15 ECTS]
- HIS 65. Reformationen / HSV Hold 1
- HIS 65. Det britiske Imperium i politik og kultur / HSV Hold 2
- HIS 65. De andre athenere i det klassiske samfund / HSV Hold 3
- HIS 65. Mellemkrigstidens politiske kultur / HSV Hold 4
Blanketnavn: Historie, BA, 3.semester: Område 3, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 3" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 3 styrer holdplacering på Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori [=HSV].
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori [=HSV] [Eksamen: HHIB00661E / 15 ECTS]
HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2019 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den Ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret Område 3 kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af HSV. Område 3 styrer holdplacering på HSV.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

5. semester (2013-ordning)
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00601E / 15 ECTS]
- HIS 60. Fra reform til borgerkrig: England 1500-1660
- HIS 60. Den amerikanske konservative tradition
- HIS 60. Europæisk Middelalder
- HIS 60. Elitekultur og provinskultur i Romerriget
Blanketnavn: Historie, BA, 5.semester: Bachelorprojekt, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Bachelorprojekt" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 5. semester:
* Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 1021. Sustainable Denmark: How can We achieve Sustainable Development
HIS 83. A Global History of the First World War
- HIS 83. Sociale bevægelser og demokratiet i Danmark
ÅU HIS 83. Romersk Religion
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.


* Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 88. Hidden Populations: European Children Born of War after 193
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, efterår 2020
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset. Ring i så fald i tilmeldingsperioden på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [HHIB10201E]
Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10201E / 15 ECTS]
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet  HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

Lektionskatalog

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • Total
  • 1