HIS 60. Bachelorprojekt

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2021

HIS 60. Bachelorprojekt 
Dette semesters BA-kursus tager egentlig ikke udgangspunkt i et bestemt emne. Alle opgaver er i princippet velkomne, men da begge dette semesters BA-undervisere har beskæftiget sig med ”demokrati” er det oplagt, at tage udgangspunkt i ”demokratiet” i et bredere historisk perspektiv, fra dets dokumenterede opståen i det antikke Grækenland til dets forskellige fremtrædelsesformer i dagens Danmark. Kursusdeltagerne vil få mulighed for at vælge en problemstilling med fokus på en bestem periode og geografisk område, og med dette udgangspunkt teoretisk såvel som empirisk belyse et eller flere af demokratiets overordnede aspekter, fx dets (a) begrebshistorie, (b) ideologi/principper, (c) institutionelle opbygning og (d) funktion/dysfunktion. Undervisningen vil derudover have karakter af procesvejledning, der sigter mod at formulere og udvikle et projekt - altså: hvordan man laver en problemstilling, organiserer en analyse, udvikler et argument, applicerer teori og metode, implementerer en struktur, finder litteratur, osv.

Efter 4-6 ugers fællesundervisning går vi over til opgavevejledning, enten i grupper eller individuelt.

Engelsk titel

HIS 60. Bachelorprojekt

Uddannelse

Historie 
Modul 5: 
Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5