HIS 61. Fra adelsvælde til enevælde: Danmarks historie 1600-1750

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 61. Fra adelsvælde til enevælde: Danmarks historie 1600-1750

Danmark i perioden 1600-1750 kan karakteriseres på mange måder: som tidlig moderne tid, som svenskekrigenes tidsalder, som senrenæssance og barok, som overgangen fra adelsvælde til enevælde, som Christian IV's og heksebrændingernes tid (til start) og Ludvig Holbergs og den tidlige oplysnings tid (til slut). Alt dette og meget mere vil vi se på i lyset af et par grundbøger, men ikke mindst på grundlag af udvalgte kilder og gode artikler. Der vil også være mulighed for at forfølge egne interesser, for hver studerende skal holde et mundtligt oplæg og skrive en lille øvelsesopgave på 4-6 sider, gerne om det emne, man vil skrive sin eksamensopgave om. Desuden skal vi på en ekskursion eller måske to, for historie er ikke kun tekster, men også ting og bygninger.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Gunner Lind). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1.

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Engelsk titel

HIS 61. Fra adelsvælde til enevælde: Danmarks historie 1600-1750

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

Område 1:
- Benito Scocozza: Ved afgrundens rand. (Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bind 8). København, 1989.
- Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800. (Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bind 9). København, 1990.

Kompendium med kilder og artikler.

Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5