HIS 60. Europæisk Middelalder

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2020

HIS 60. Europæisk Middelalder

Dette bachelorhold retter sig mod europæisk middelalder, ca. 500-1500. Vi vil på holdundervisningen gennemgå de væsentligste udviklingstræk og tendenser i middelalderen, herunder styreformer, kristendommens ekspansion, livsforhold og kultur, og vi vil stifte bekendtskab med et bredt udvalg af kilder. Formålet med gennemgangen og kildearbejdet er inspiratorisk – at give jer idéer til opgaver og få kendskab til kildematerialets muligheder. Der vil også blive lagt vægt på den akademiske genre i undervisningen.

Engelsk titel

HIS 60. Europæisk Middelalder

Uddannelse

Historie 
Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning

- Clifford R. Backman: The Worlds of Medieval Europe. New York & Oxford: Oxford University Press, 2003.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5